Språk och mottagningscenter

Stöd till invandrare och flyktingar

Vårdnadshavare till nyanlända barn och ungdomar som ska börja skolan i Växjö tar kontakt med Istarlin Ali, Landningsbana Växjö för ett samtal om skolgången.

Som nyanländ grundskoleelev (7- 16 år) i Sverige finns det möjlighet att gå i förberedelseklass och för nyanlända gymnasieelever (16-19 år) finns Språkintroduktionen.

Chef för mottagningscenter Landningsbana Växjö är Kristina Hedenfalk.

Stöd till barn med språk- och kommunikationssvårigheter

Barn som har problem med tal och kommunikation kan få stöd av att gå i språkförskola eller språkklass.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola