Skolval - förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet är öppet från 15 januari till 15 februari och om du önskar annan skola än den ditt barn erbjuds måste du svara under den här perioden. Erbjudande tillsammans med mer information kommer att skickas till vårdnadshavare inför skolvalet.

Du loggar in med e-legitimation för att göra skolvalet. För mer information om e-legitimation gå till www.e-legitimation.selänk till annan webbplats.

Logga in på Skolvaletlänk till annan webbplats

Vårdnadshavare behöver inte göra skolvalet om barnet ska gå på sin erbjudna skola. Man behöver endast göra ett aktivt skolval om man önskar annan skola än erbjuden. Väljer man annan skola än erbjuden skola har man ingen garanterad plats till den först erbjudna skolan om man ångrar sig.

Om man vill välja Natur-och Teknikinriktningen på Fagrabäckskolan eller International Baccalaureate på Teleborg Centrum, väljer man det specifikt i skolvalet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018