Kulturskolan

Alla barn och ungdomar i Växjö kommun är välkomna att söka kurser i musik, bild, teater eller dans på Kulturskolan!

Kulturskolan tillsammans med Fritidsgårdarna ingår i enheten Ungas Fria Tid.
Gemensamt skapar verksamheterna en hållbar organisation för meningsfulla, upplevelsebaserade och utvecklande aktiviteter för barn och unga inom kultur, rörelse och friluftsliv.
Verksamheterna bedrivs under både skoltid och på den fria tiden.

Tillsammans med arbete och välfärd och kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar vi kring ungdomsfrågan på olika nivåer.

Du hittar all information om vad som händer och vilka kurser du kan söka på Kulturskolans webbplats.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Förskola och skola