Naturvetenskapsprogrammet

Katedralskolan - Naturvetenskaprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning som främst präglas av naturvetenskap och matematik men också samhällsvetenskap och humaniora. Naturvetenskapsprogrammet förbereder i första hand för högskoleutbildningar inom det naturvetenskapliga och tekniska området. Det ger också en god förberedelse för de flesta andra högskoleutbildningar.

Här lär du dig...

...att förstå sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och kemiska processer. Är du nyfiken på hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum, då är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig. Naturvetenskap är en skön blandning mellan praktik, teori, vardagliga iakttagelser och funderingar som har utvecklats till modeller.

I våra moderna och välutrustade laborationssalar får du möjlighet att på egen hand experimentera, analysera och dra slutsatser av dina resultat. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Matematik är det naturliga symbolspråk som används för att uttrycka komplicerade sammanhang i enkel form.

Gästföreläsare från universitet bjuds ofta in för att på ett populärvetenskapligt sätt presentera det allra senaste inom forskningen. Vi samarbetar med flera universitet och högskolor för att inspirera till fortsatta studier. Är du intresserad av att ta del av de senaste rönen inom till exempel kloning och stamcellsforskning eller om du vill följa med på en resa ut i rymden kan du välja någon av de naturvetenskapliga specialiseringskurserna genteknik eller astronomi.

Du kan skapa din egen profil på utbildningen genom att välja fördjupningskurser inom ett flertal områden. Du kan välja kurser inom data, ekonomi eller fördjupa dig i filosofi, psykologi med mera. Är du språkintresserad kan du välja mellan ett stort antal språk såsom franska, italienska, japanska, spanska, tyska och latin. Vi erbjuder studieresor till ett flertal länder i Europa.

Inriktningar

  • Naturvetenskap
    Ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.
  • Naturvetenskap och samhälle
    Ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Efter gymnasiet

Programmet skapar goda förutsättningar till fortsatta studier, exempelvis till läkare, veterinär, civilingenjör men också till utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Vi är stolta över att våra elever i utvärderingar ger utbildningen höga betyg, vilket vi tar som ett kvalitetsbevis på att eleverna trivs och lär sig meningsfulla saker inför fortsatta studier.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2017
Förskola och skola