Stöd och hjälp

Läxhjälp och extra stöd

Studiecentrum

Studiecentrum är bemannat av lärare en stor del av dagen och du har möjlighet att få extra stöd i flera olika ämnen. Du kan gå dit för att få extra hjälp oavsett om du har det jobbigt i något ämne eller om du vill jobba mot högre betyg. Kanske vill du få extra hjälp inför ett prov eller en inlämning?

För att se schema/bemanning i studiecentrum går du till schema för studiecentrumlänk till annan webbplats.

Utöver studiecentrum erbjuder Katedralskolan stöd i matematik i K114/K115 tisdagar kl. 15.00-16.30 och onsdagar kl.13.30-15.30.

IKT-stöd i biblioteket

Hjälp med inloggning, mail m.m. Torsdagar kl. 12.00-14.00

Tips för strukturering

Digitala hjälpmedel för underlätta strukturering av vardagen och skolgången. Gå till sidan: Studiestrategier

Speciallärare

På Katedralskolan kan du få hjälp och stöd av speciallärare Ann-Sofie Wilhelmsson, Karoline Thörne.

Om du har behov av stöd i din studiesituation kan du t.ex. få hjälp med:

  • Lästräning
  • Stavningsträning
  • Skrivträning med hjälp av dator
  • Inlästa läromedel och andra talböcker
  • Studieteknik
  • Tips på olika datorprogram som du själv kan träna med
  • Muntliga prov
  • Förlängd provtid
  • Andra kompensatoriska hjälpmedel

Kontakt

Karoline Thörne
Tel: 0470-414 58 
E-post: karoline.thorne@vaxjo.se

Ann-Sofie Vilhelmsson
Tel: 0470-417 48
E-post: ann-sofie.vilhelmsson@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2017
Förskola och skola