Ledighet

Om du som elev behöver vara ledig kontaktar du alltid din mentor, även om det rör sig om enstaka lektioner. Gäller det ledighet under en eller flera dagar ansöker du om ledighet på en särskild blankett som du kan skriva ut via länken här nedan.

Ansökan om ledighet. Blanketten skall för omyndig elev skrivas under av vårdnadshavare innan den lämnas till mentor.

Ledighet kan beviljas av följande skäl:

  • Viktig familjeangelägenhet
  • Kallelse till myndighet
  • Deltagande i sportevenemang för skolan eller i mästerskap
  • Halkkörning och uppkörning för körkort
  • Annat synnerligt skäl

När det gäller läkar- och tandläkarbesök är det önskvärt att dessa i möjligaste mån förläggs utanför skoltid.

Observera att många av kursmålen tränas och bedöms under lektionstid i form av genomgångar, gruppuppgifter och diskussioner - dessa moment är svåra att ersätta med studier på egen hand. För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och nå kursmålen krävs därför hög närvaro på lektionerna. Av den anledningen anser skolan att ledighet bör beviljas restriktivt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola