Elevinflytande

Du som elev har stora möjligheter att påverka din utbildning genom det stora utbud av kurser som Katedralskolan erbjuder som individuellt ämne, valbara kurser/ programfördjupning och språkval.

Genom samarbetet med övriga kommunala gymnasieskolor blir utbudet mycket bredare än de kurser som annars skulle kunna ha erbjudits. Som exempel kan nämnas skolans många olika språkkurser, både fortsättning och nybörjarkurser i franska, italienska, japanska, ryska, spanska och tyska.

Eleverna planerar innehållet i kurserna samt redovisningsformer tillsammans med undervisande lärare. Genom kontinuerliga klassråd har eleverna goda möjligheter att ta upp frågor kring sin utbildning. Vid klassråden skrivs protokoll som skolledningen tar del av. Skolan har dessutom en väl fungerande elevkår.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Förskola och skola