Betyg och bedömning

Gymnasieskolan har sedan 2011 en sexgradig betygsskala från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Kunskapskrav

Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller en fullständig beskrivning av vad som krävs för varje nivå. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F.

Streck

När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. En kurs där en elev fått ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen.

Till övervägande del

Betygen D och B speglar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg. Exempelvis får en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del kunskapskraven för C, betyget D. Bedömningen av "till övervägande del" är en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Förskola och skola