Studie- och yrkesvägledare

Katedralskolan

Gunilla Rahm Andergren

Telefon 0470-417 46
E-post gunilla.rahmandergren@vaxjo.se

Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Caroline Andersson

Telefon 0470-417 42
E-post caroline.andersson3@vaxjo.se

Ekonomiprogrammet
International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
Naturvetenskapsprogrammet

Kungsmadskolan

Christina Bjelk Gerestrand

Telefon 0470-417 94
E-post christina.bjelkgerestrand@vaxjo.se
Bygg- och anläggningsprogrammet
Estetiska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kristina Hörlin

Telefon 0470-418 30
E-post kristina.horlin@vaxjo.se
Handels- och administrationsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Emma Poltan

Telefon 0470-436 45
E-post emma.poltan@vaxjo.se
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet

Cecilia Lindqvist

Telefon 0470-438 99
E-post cecilia.lindqvist@vaxjo.se
Gymnasiesärskolan

Åsa Eliasson

Vägledare för nyanlända, Språkintroduktionen
Telefon 0766-21 66 21
E-post: asa.eliasson@vaxjo.se

Teknikum

Dea Livancic

Tel: 0470-79 65 26
E-post: dea.livancic@vaxjo.se
Studie- och yrkesvägledare för:
Barn- och fritidsprogrammet
Teknikprogrammet

Linda Klang

Tel: 0470-419 29
E-post: linda.klang@vaxjo.se
Studie- och yrkesvägledare för:
El- & energiprogrammet
VVS och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Stella Vogiatzi

Telefon: 0470-435 73
E-post: stella.vogiatzi@vaxjo.se
Studie- och yrkesvägledare för:
Introduktionsprogrammen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017