Studie- och yrkesvägledare

Katedralskolan

Gunilla Rahm Andergren

Telefon: 0470-417 46
E-post: gunilla.rahmandergren@vaxjo.se

Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Caroline Andersson

Telefon: 0470-417 42
E-post: caroline.andersson3@vaxjo.se

Ekonomiprogrammet
International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
Naturvetenskapsprogrammet

Kungsmadskolan

Christina Bjelk Gerestrand

Telefon: 0470-417 94
E-post: christina.bjelkgerestrand@vaxjo.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Estetiska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kristina Hörlin

Telefon: 0470-418 30
E-post: kristina.horlin@vaxjo.se

Handels- och administrationsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Emma Poltan

Telefon: 0470-436 45
E-post: emma.poltan@vaxjo.se

Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet

Cecilia Lindqvist

Telefon: 0470-438 99
E-post: cecilia.lindqvist@vaxjo.se

Gymnasiesärskolan

Åsa Eliasson

Telefon: 076-621 66 21
E-post: asa.eliasson@vaxjo.se

Vägledare för nyanlända, Språkintroduktionen

Teknikum

Dea Livancic

Telefon: 0470-79 65 26
E-post: dea.livancic@vaxjo.se

Studie- och yrkesvägledare för: Barn- och fritidsprogrammet, Teknikprogrammet

Linda Klang

Telefon: 0470-419 29
E-post: linda.klang@vaxjo.se

Studie- och yrkesvägledare för:
El- & energiprogrammet
VVS och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Stella Vogiatzi

Telefon: 0470-435 73
E-post: stella.vogiatzi@vaxjo.se

Studie- och yrkesvägledare för: Introduktionsprogrammen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017
Förskola och skola