Studie- och yrkesvägledning

Vad kan och ska jag välja? Kan jag ångra mig? Vad innebär utbildningen för mig? Är det detta jag vill göra i framtiden? Hur är det att studera på gymnasiet? Får jag arbete efter utbildningen? Kommer jag att klara av detta? Orkar jag tre år till?

Det finns många frågor att ställa sig när man står inför olika val i livet. Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden förändrats. Detta gör att det kan kännas svårt att ”hitta rätt väg”.

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) på grundskolan och gymnasieskolan kan erbjuda dig vägledning kring din aktuella studiesituation, framtida val av studier och tankar om framtida arbete. Via studie- och yrkesvägledarna kan du också skaffa dig information om valet till gymnasieskolan, utbildningar efter gymnasietiden, olika yrken eller branscher, studier/praktik/arbete utomlands, studiefinansiering med mera.

Det övergripande målet för all studie- och yrkesvägledning är att eleven ska kunna göra medvetna val och känna till dess konsekvenser. För att kunna göra detta krävs det dels faktainformation och dels kännedom om sig själv och sina möjligheter. Det krävs också kännedom om eventuella hinder av t ex medicinsk karaktär.

Elevens fria val av studier och yrkesutbildning kan aldrig ifrågasättas. Det är en demokratisk rättighet och en jämställdhetsfråga av största vikt. 

För varje elev på Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum upprättas en individuell studieplan. Planen är ett underlag för att hur eleven planerar att lägga upp sina studier. Planen tas fram i samråd mellan elev och skolan och revideras vid olika tillfällen under gymnasietiden.

Har du tankar och funderingar gällande framtida studie- och yrkesval, ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna. Vi hjälper dig! Om du vill komma på studiebesök till ett gymnasieprogram, prata med din studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Förskola och skola