Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar för dig som tänker dig en framtid med fortsatta högskolestudier och med många dörrar öppna inför ditt framtida yrkesval. Du får en bred utbildning inom det samhällsvetenskapliga området.

Katedralskolan - Samhällsvetenskapsprogrammet

Här lär du dig...

...om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du lär dig mycket om både Sverige och världen, men också om människan som enskild individ och i samspel med andra. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är viktiga begrepp i utbildningen på programmet. Studier i språk ger dig ett användbart verktyg i en alltmer globaliserad värld. Genom ett historiskt perspektiv studerar du också hur samhällen förändras över tid. Väljer du inriktningen Beteendevetenskap får du dessutom ökad förståelse för idrottens förutsättningar och villkor, både i samhället och för enskilda människor.

På programmet utvecklar du din förmåga att reflektera och att kritiskt använda dina kunskaper. Du utvecklar också din samarbetsförmåga och kreativitet. Du lär dig också att arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina studier. Genom ett vetenskapligt arbetssätt blir du väl förberedd för vidare studier på högskola och universitet.

Inriktningar

Samhällsvetenskap

Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskapen. Människors livsvillkor och samhällsfrågor studeras från flera olika perspektiv inom historia, psykologi, religionskunskap och geografi. Du kommer att möta forskare vid universitet och genom studiebesök ser du hur dina kunskaper kan användas i praktiken.

Beteendevetenskap idrottsledarprofil

Idrotten är en stor del av många människors liv. På Katedralskolan finns därför inriktningen beteendevetenskap med idrottsledarprofil. Människan står i centrum och du studerar människors utveckling och samspel i grupper. Kommunikation och lärande är andra viktiga begrepp inom inriktningen. Genom arbete i olika praktiska idrottsprojekt lär du dig mycket om ledarskap och organisation, där idrotten både kan vara redskapet och målet. Inriktningen är en del av Samhällsvetenskapsprogrammet och målet är att du under gymnasietiden skall kunna kombinera ett brett idrottsintresse med studier inom det samhällsvetenskapliga området. Utbildningen ger dig en bra grund för vidare studier.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskola och universitet som till exempel lärar-, ekonomi- information-, kultur-, samhälls- och vårdutbildning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Katedralskolan