Styrande dokument och rapporter

Här finns information och länkar till Gymnasieförordningen, likabehandlingsplan och andra styrande dokument och rapporter.

Drogpolicy

Policyn vänder sig till vårdnadshavare, elever och personal i skolan. Drogpolicyn finns i Broschyren "Viktigt att veta" som du hittar under Relaterade dokument nedan.

Hantering av fusk

Rutiner för hantering av fusk finns i Broschyren "Viktigt att veta" som du hittar under Relaterade dokument nedan.

Definition av fusk

 • Att kopiera någon annans material eller plagiera utan att redovisa källan.
 • Att medföra/använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivningstillfälle/examination.
 • Att fabricera/hitta på falska uppgifter.
 • Att låta någon annan skriva sitt arbete

Åtgärder vid fusk

Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Kontakt med vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
 • Inget betyg på arbetet/provet.
 • Elevens övriga undevisande lärare informeras.

Steg 2

 • Vid upprepning är grundprincipen att betyg ej sätts på kursen eller, om eleven har presterat andra accepterande underlag för bedömning, att betyget F sätts.
 • Eleven skall, om steg 2 är är aktuellt, informeras om rätten till prövning.

Likabehandlingsplan

Katedralskolans arbetar aktivt för en god och trygg skolmiljö vilket framgår av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. I relaterade dokument längst ner på sidan kan du läsa Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning

Gymnasieskolan styrs av läroplan och ämnesplaner. Nedan finns länk till Skolverkets där du kan ta del av Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolans ämnen.

Gå vidare till Skolverkets webbsida längst ner på den här sidan för att ta del av Läroplan för gymnasiet samt ämnesplanerna.

Ordningsregler

Ordningsregler för de fyra skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö. Elever och personal vid Katedralskolan 1-4 skall:

 • respektera alla
 • tillsammans svara för en god arbetsmiljö
 • ansvara för lokaler och utrustning
 • respektera skolans angivna tider
 • respektera och följa skolans drogpolicy
 • ha mobiltelefoner avstängda under lektionstid om inte lärare och elever kommer överens om annat för viss lektion

Tobaksfri skola

Katedralskolan verkar för en Tobaksfri skola.

Vision

"Alla elever och anställda på Katedralskolan ska ha en god hälsa."

Katedralskolan arbetar för att vara en skola med hälsoprofil, där psykiskt och fysiskt välbefinnande är i fokus för en sund livsstil. God sömn, låg stressnivå, bra kosthållning, fysisk aktivitet och en frihet från alkohol, narkotika, tobak och doping är grunden.

Mål

"En tobaksfri skoltid."

Detta innebär att alla elever och anställda avstår ifrån att röka och snusa under hela skoldagen samt vid övriga skolaktiviteter. Skolan ska vara en skyddande miljö som minskar risken att någon elev börjar röka.

Delmål

"Alla elever och anställda ska ha en tobaksfri skola."

Detta innebär att alla elever och anställda avstår ifrån att röka och snusa inom skolans område.

Ämnesplan

Längst ner på sidan finns länk till Skolverkets information om ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen. På Skolverkets webbsida finns information och ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen - sök rätt på det ämne som du vill veta mer om.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Katedralskolan