Urval

Till vissa utbildningar är det ibland fler sökande än det finns platser. I de fall där det krävs ett urval är det meritvärdet från slutbetyget i årskurs 9 som ligger till grund för detta.

Bokstavsbetygen översätts till siffror:

 • A – 20 poäng
 • B – 17,5 poäng
 • C – 15 poäng
 • D – 12,5 poäng
 • E – 10 poäng
 • F – Ej godkänt

När du söker till gymnasieskolan räknas de 16 högsta betygen samman och ger ett meritvärde. Du kan alltså som mest ha 320 poäng.

Fri kvot

Ett begränsat antal platser på varje utbildning skall avsättas till elever som behöver företräde till sökt utbildning (fri kvot). Den fria kvoten ska användas för sökande som av någon anledning måste bedömas individuellt. 

Exempel på sökande som kan prövas i Fri kvot:

 • den som har medicinska och/eller sociala skäl
 • den som haft anpassad studiegång
 • den som genomgått ett individuellt program
 • den som har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans

Förutom ovanstående skäl är följande viktigt vid bedömningen:

 • elevens förutsättning att klara sökt utbildning
 • elevens betyg
 • elevens intresse för sökt utbildning 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017
Förskola och skola