Behörighet

För dig som ska söka till gymnasiet gäller följande behörighetsregler:

Du är behörig att söka gymnasieutbildning om du är 19 år eller yngre det år du söker. Du ska ha gått färdigt grundskolan eller motsvarande. Du får inte tidigare ha avslutat ett nationellt eller likvärdigt program eller avlagt examen från International Baccalaureate (IB).

Behörighetskrav 

Yrkesprogram

För att kunna söka ett yrkesprogram ska du ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. 

Högskoleförberedande

För att söka ett högskoleförberedande program ska du ha godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen. För vissa program är några av dessa nio ämnen specificerade. Söker du till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet ska betygen i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ingå i dessa nio ämnen. Söker du till naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i dessa nio ämnen.

Undantag på krav i engelska

Om du inte har haft möjlighet att läsa engelska i grundskolan, till exempel om du vistats utomlands, kan undantag göras från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen till gymnasiet. Detta kräver dock att du uppfyller övriga behörighetskrav till den utbildning du vill gå. Undantaget gäller bara vid antagningen till gymnasiet. För att få en gymnasieexamen måste du skaffa dig godkänt betyg i de engelskakurser du läser under gymnasiet. 

Introduktionsprogram

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du gå ett introduktionsprogram för att uppnå behörighet. Mer information om introduktionsprogrammen kan du få av din studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017