Språkförskola/Språkklass

Språkförskolan är en specialförskola för barn med språkstörningar. Förskolan bedrivs i samarbete med Landstinget Kronoberg och har åtta platser.

Språkförskolan vänder sig till barn som har en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Svårigheterna kan visa sig inom alla språkets delar. Barnet kan till exempel ha svårt att förstå instruktioner, att använda ord och bilda meningar.

Språkstörningen är av sådan grad att det inte är tillräckligt med den behandling och träning som erbjuds vid logopedmottagningen.

Barnen erbjuds plats på Språkförskolan via logopedmottagningen vid lasarettet i Växjö. För att få en helhetsbild av barnets utveckling görs även en utredning av barnhälsovårdens psykolog.

Språkförskolan är belägen på Norra Esplanaden 15 och rektor är Henrik Elfving, nås via kontaktcenter.

Språkklass

För barn i grundskolan med språkstörning finns möjlighet till undervisning i språkklass. Undervisningen i språkklass sker såväl enskilt som i små eller större grupper.

Språkklassen finns på Lillestadskolan. Varje elev har ett individuellt schema och undervisas viss tid i språkklassen och viss tid i en större grupp på skolan. För ytterligare information kontakta rektor Henrik Elfving, nås via kontaktcenter.

I länken nedan finner du information om elevhälsan och om talpedagoger/specialpedagoger med kommunövergripande uppdrag.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2018
Förskola och skola