Lämna vattenmätarställning

Här rapporterar du in avläsningen av din vattenmätare. Varje fastighet i Växjö som har kommunalt vatten och/eller avlopp är abonnent hos oss och betalar en avgift som finansierar verksamheten.

Avgiften är reglerad i en taxa som består av flera delar där en del är rörlig. Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. För att mäta vattenförbrukningen har alla abonnenter en vattenmätare.

Avläsning

Du loggar in med ditt kundnummer och personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer.
Har du ett organisationsnummer lägger du till två nollor innan numret.

Här kan du se hur du läser av din mätare
Går det inte att rapportera in din mätarställning? Det kan bero på att det senaste avlästa värdet avviker för mycket mot din förra avläsning. Om du har problem med att läsa in din mätarställning eller har andra frågor, kontakta kommunens kontaktcenter, telefon: 0470-410 00 eller e-post: va@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Bygga och bo