Abonnemang och avgifter

Alla som bor i Växjö kommun betalar en avgift för sophämtning. Om du bor i villa eller i fritidshus väljer du själv det abonnemang som passar dig bäst. Om du bor i lägenhet ingår oftast kostnad för sophämtning i den hyra du betalar.

Avgiften du betalar ska täcka alla kostnader som kommunen har för sophanteringen. Det betyder att det måste räcka till mycket mer än till själva hämtningen av soporna. Taxan för sophämtning är uppbyggd av två delar; grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift. Den ska täcka kommunens kostnader för återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, vissa delar av administrationen samt information och utveckling.

Hämtningsavgift

Hur stor hämtningsavgiften blir beror på hur ofta du väljer att avfallet ska hämtas, hur stort sopkärl du har och var du har det placerat. Om du själv sorterar och återvinner så mycket som möjligt, minskar du mängden sopor som ska hämtas. Därmed påverkar du också hur mycket du måste betala i hämtningsavgift.

Hämtningsavgiften ska täcka kommunens insamlings- och behandlingskostnader för avfallet.

Exempel på ett abonnemang för villahushåll

Total avgift per år är 1965 kr

  • Moms 393 kr 
  • Hämtningsavgift 936 kr
    Ska täcka kostnaden för sopkärl, papperspåsar och hållare, förbränning av restavfallet till fjärrvärme, rötning av matavfallet till biogas, och sophämtning.
  • Grundavgift 636 kr
    Ska täcka kostnaden för återvinningscentraler, återställning av gamla deponier, farligt avfall från hushåll, planering, ledning och information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Bygga och bo